Portal
korisničke podrške

ANKETE zadovoljstva našim uslugama 
- novo u našem sistemu podrške!

Istražujemo mogućnosti daljeg unapredjenja procesa podrške.
Uvjereni smo da će ova praksa biti od pozitivnog uticaja na još kvaliteniju primjenu vaših digitalnih sistema, te da ćemo tako dati doprinos rastu konkurentnosti vašeg poslovanja.

Kvalitetom podrške vašeg IT sistema

do kvalitetnine podrške svojim korisnicima!


Zahtjevi za podršku u skladu sa SLA standardom o pružanju usluga, koji podrazumjevaju standardizaciju kvaliteta, sa definisanom ekspertizom i rokovima i odgovornošću u procesu pružanja usluga.

Uvid u zahtjeve i realizaciju podrške (tikete) - mogu se vidjeti u realnom vremenu na našem portalu za korisnike Odoo informacionog sistema (tiketi, fakture, ponude, projekti...).

Portal B2B/B2C


Najčešća pitanja:

Although this Website may be linked to other websites, we are not, directly or indirectly, implying any approval, association, sponsorship, endorsement, or affiliation with any linked website, unless specifically stated herein.

You should carefully review the legal statements and other conditions of use of any website which you access through a link from this Website. Your linking to any other off-site pages or other websites is at your own risk.

Website may use cookies to personalize and facilitate maximum navigation of the User by this site. The User may configure his / her browser to notify and reject the installation of the cookies sent by us.

Terms of service

Ankete i reintigovanje kvaliteta usluga - opcija: Odoo Ratings Customers!