HRMS za moderne kompanije!


Informacioni sistem za upravljanje najvrednijim resursima kompanije. Posebnost HRMS rješenja je integrisano upravljanje ciljevima i planiranje ljudskih resursa.   


Programski paket HRMS podržava centralizaciju baze podataka zaposlenih i omogućava prikaz svih relevantnih podataka, tzv. pogled od 360 stepeni. 

HRMS rješenje je bazirano na Odoo tehnologiji, globalno autentičnoj platformi, koja integriše sve procese kompanije:  projektne, prodajne, finansijske, dokumentacione, baze znanja, procese održavanja... 

 
Baza podataka zaposlenih

Registar svih relevantnih podataka o zaposlenima

HRMS sistematizacija radnih mjesta - precizno specificira sve organizacione jedinice i radna mjesta, uz praćenje istorije rasporeda zaposlenih po organizacionim jedinicama i radnim mjestima;

Omogućava upravljanje matičnim podacima o zaposlenima, radnim ugovorima, radnom stažu, završenoj obuci zaposlenih, licencama i sertifikatima (najava isteka), ocenama rada, nagradama, stimulacijama, disciplinskim prekršajima i preduzetim merama....Upravljanje odsustvom

Modul Odsustva omogućava automatizaciju procesa prijave i odobravanja, rasporedjene po modulima:

Planiranje odsustva (godišnji odmor, praznici, službena odsustva);

Elektronska prijava odsustava i odobrenje nadređenih;

On-line praćenje (u realnom vremenu) preostalog broja dana – automatsko ažuriranje broja iskorištenih i preostalih dana;

Kalendar odsutnosti (godišnji odmori, praznici, bolovanja, službena odsustva);

Sistem izvještaja;

Integracija sistema evidencije radnog vremena (opcija).

Evidencija radnog vremena i 
kontrola pristupa


Definisanje neograničenog broja shema rada (standardne sheme, klizno radno vrijeme, smjene..).

Automatsko obračunavanje radnog vremena (prisustva, pauze, službena odsustva, itd.) za svakog zaposlenog. Kontrola pristupa na nivou korisnika, lokacija...


Upravljanje procesom zapošljavanja

Regrutacija sadrži digitalno transformisane procese: pronalaženje, odabir, intervjuisanje, zapošljavanje novih radnika i zatvaranje oglasa (ugovori sa agencijama). 

Takođe generisanje potrebnih podataka za aktiviranje daljih procesa u pravnom sektoru. Omogućava elektronsko evidentiranje podataka o potencijalnim kandidatima i njihovu obradu, što olakšava proces selekcije. ​

Može se integrisati sa podsistemom za planiranje ljudskih resursa ili se u okviru ovog podsistema mogu obraditi sledeći procesi: kandidovanje potreba i koordinacija sa procesom planiranja poslova i utvrđivanje kriterijuma za novo radno mesto, uključujući angažovanje posrednika (agencija);

Upravljanje ciljevima 
i planiranje ljudskih resursa


Ciljano upravljanje predstavlja posebnu dimenziju u funkciji unapređenja menadžmenta i performansi kompanije, baziranu na implementaciji svjetski poznatih metodologija.

Ciljani menadžment ima za cilj kreiranje strategije razvoja ljudskih resursa koja uključuje trenutne i dugoročne HR potrebe, u pogledu broja zaposlenih i razvoja njihovih vještina, usaglašene sa strategijom razvoja kompanije. 

Uobičajena sistematizacija radnih mjesta nije dovoljna za upravljačku funkciju, jer obično postoje okvirni ciljevi, bez odgovarajućih mjernih elemenata. Planiranje ljudskih resursa obično podrazumijeva takozvane kaskadne ciljeve od nadređenih ka individualnim ciljevima, mada savremena HRM praksa preferira sve više dvosmjernom modelu planiranja (primjer metode OKR i dr.) 

Ovaj sistem omogućava upravljanje na bazi ciljeva i praćenje uspješnosti poslovanja kompanije, odnosno realizaciju ciljeva, na osnovu postavljanja i praćenja kompanijskih, timskih i individualnih ciljeva, a zatim ocjenu postignutih rezultata, kao i integrisani model za obračun bonusa.  

   


Prednosti korišćenja ovog sistema su bolje razumevanje ciljeva, bolja koordinacija i integracija, ali i princip nagrađivanja i motivisanja zaposlenih.