Projektni menandžment


Projektno upravljanje - od sve većeg uticaja na dalji razvoj kompanija!


Dinamika poslovanja zahtijeva promjene koje se sve češće moraju realizirati u sve kraćem vremenskom periodu! U današnjem svijetu, efikasno projektno organizovanje, integrisano sa finansijama i ostalim procesima kompanije, postaje ključno rješenje.

Digitalno transformirani projektni menadžment postaje neophodan u mnogim djelatnostima. Iako su projektni procesi nekada bili karakteristični uglavnom za inženjerske djelatnosti, danas su prisutni u gotovo svim sektorima privrede, državnoj upravnoj, NVO sektoru...


Odoo Projekti su namijenjeni upravljanju tradicionalnim i “agile” modelima projektnog organizovanja. Obuhvataju projektno upravljanje: dinamikom, resursima, dokumentacijom i finansijama. Tokom projektnog ciklusa, praćenje od "krupne slike" projekta do sitnih detalja, od evidencije ugovorenih obaveza do fakturisanja. Na jednostavan način je omogućeno upravljanje realizacijom projektnog zadatka, rokom i budžetom. 
Definišite faze projekta i ključne tačke projekta.


Planirajte projektne resurse i budžet. Upravljajte dinamikom realizacije projekta.

Planirajte svoje timove po projektima uzimajući u obzir odsustva (praznike, godišnje odmore, službena, bolovanja..) zaposlenih. Planirajte unaprijed za naredne projekte sa predviđanjima na osnovu uporedivih projekata i tačnije procijenite rokove. 

Uporedite prognoze sa ostvarenim rezultatima, kako biste povećali profitabilnost. Dodajte brze bilješke ili priložite dokumente bilo kojem zadatku i ostanite povezani sa svojim timom. Zaboravite duge i posebno one nepotrebne sastanke da biste pratili projekte.

Pregled projekata - podaci na jednom mjestu!


Pratite najvažnije informacije o projektima na jednom mjestu: status budžeta, profitabilnost, stepen završenosti projekta, iskorišćenost kapaciteta… 

Samo jednim klikom dobićete najvažnije informacije o svom projektu dobijate analitičke podatke: utrošeno vrijeme, predviđeno vreme, časove koji se mogu naplatiti, faktori složenosti i drugi pokazatelji. 


Pratite izvršavanje kroz brojne izvještaje (tabelarne i grafičke


Koristite unaprijed definisane kontrolne table ili napravite sopstveni napredni mehanizam za izjveštavanje, a već filtere podijelite sa timom. 

Napravite prikaze grafikona za analizu podataka koristeći moćan alat za pretragu, funkcije filtriranja i grupiranja i mnoštvo jedinstvenih vizuelnih interfejsa, koji će vam pomoći da pratite i održavate svoje projekte sa bilo kojeg nivoa.

Integracija e-mailova i dokumenatacionog sistema


Svaki projekat može imati projektnu email-adresu, odnosno dobiti svoj pseudonim e-maila. E-mailovi poslati na ovu adresu automatski stvaraju zadatke. Svi primaoci e-maila su dodati kao sledbenici zadatka. Komunicirajte sa zadacima slanjem e-maila ili evidentiranja bilješki. 

Projekta aplikacija, zahvaljujući integraciji sa dokumentacionim sistemom, ima mogućnost efikasnog upravljanja sa projektnom dokumentacijom.  

Za investitora i druge eksterne korisnike (podizvodjače..) obezbijedjen je portal za uvid u relevantne podatke o projektu, poput: narudžbi, faktura, projektnih zadataka i sl.