Odoo Helpdesk

Izgradite sjajnu podršku uz pomoć Odoo Helpdesk biznis alata!

Unaprijedite vašu podršku!

 
Izgradite sjajnu podršku uz pomoć Odoo Helpdesk biznis alata!

Omogućava efikasiju i transparentniji model rješavanje prijavljenih problema, ali i samu komunikaciju između administratora i korisnika sistema. Uz to se podiže i kvalitet kako u odzivu tako i u dijelu izvještavanja. Podaci su sistematizovani, pouzdani i u svakom trenutku dostupni za obje strane.

Pratite sve interakcije sa klijentima

Sa intuitivnim korisničkim interfejsom (ekranima) upravljajte prikupljenim informacijama, koristite izvještaje koji će vam dati sliku o nedostacma i prednostima, kako biste povećali efikasnost i efektivnost  kompanije. 

Helpdesk SLA sistem

Sistem podržava implementaciju SLA procedura (Service Lavel Agreement) između isporučioca i korisnika usluge. Na ovaj način se preciziraju mjerljivi pokazateljima za pružanje usluge podrške koje je isporučilac dužan da pruži. 

Helpdesk rješenje

Ima generalnu primjenu, koja objedinjuje sve kanale prijava problema kao i mnogo efikasniji rad zaposlenih, rasterećujući nadređene raznih analiza kako bi došli do izvještaja i na najbolji način organizovali posao. Pored kompanijske, ovaj profil poslovnih alata se uspješno primjenjuje i u državnim insitucijama, kod poslovnih i drugih udruženja (privrednih komora, ostalih strukovnih saveza), NVO, dr. Takođe sistem služi i za internu podršku, poput IT podrške, službe održavanja.. Sa Heldesk-om svoje korisnike možete podržavati i na udaljenim lokacijama. 

Povećajte produktivnost tima

  • Centriralizujte i standardizujte proces višekanalne podrške (tel.poziv, slanje meila, websajt kontakt-tiket)  na jednoj platformi;
  • Potpuno automatizujte postupak otvaranja, dodeljivanja i rešavanja zahtjeva za podršku (tiketa);
  • Omogućite članovima tima jednostavnu saradnju i kolaboraciju kako bi se osiguralo brzo rešavanje prijava;
  • Pretvorite često postavljana pitanja u bazu znanja koja je lako dostupna na portalu aplikacije;
  • Pomozite svom timu da se fokusira na rešavanje složenijih problema.


Pomozite klijentu, a i sebi

Vizualizujte najvažnije parametre kao što su vreme rješavanja slučaja, radno opterećenje tima, da biste brzo prepoznali uska grla i brže odgovorili na njih.

Podesite sistem da daje prioritet slučajevima, automatizuje eskalacije i garantuje pouzdanost korisničke podrške.

Pošaljite anketu o zadovoljstvu korisnika nakon rešavanja problema.

Budite uvijek u toku

Automatizujte izvještaje – pretvorite sirove podatke u vidljive rezultate.
Uradite komparativne analizu u samo jednom kliku.
Pojačajte pregovaračke pozicije “real-time” dostupnim informacijama.