O nama


Digitalna transformacija
poslovanja je naš izazov!

Montex Elektronika je osnovana 1992. godine. Od tada je naša djelatnost inženjering u oblasti informatike i telekomunikacija.  

Portfolio naših proizvoda čine softverska rješenja za podršku poslovnim procesima u domenu: finansija, trgovine, rješenjima za upravljanje ljudskim resursima, dokumentacionim sistemima, kao i posebna projektna rješenjima po narudžbi. 

Razvijamo softverske proizvode i implementiramo partnerska rješenja sa dokazanom svjetskom praksom. Poseban segment našeg djelovanja, sa već dugogodišnjim iskustvom, čini inženjering u oblasti ICT infrastrukture.

Naš razvoj i građenje tržišne pozicije temelji se na identifikaciji ekonomski opravdanih projekata digitalne transformacije, koji našim klijentima donose nove i dugoročne vrijednosti.


Naša vizija

Benefiti digitalne transformacije su naš biznis izazov!


Naša vizija

Razvoj našeg biznis modela baziraćemo na globalno prepoznatljivim softverskim rješenjima. Pružajući konsultantske usluge, ostvarivaćemo snažan uticaj na podizanju konkurentnosti naših klijenata.


Naše vrijednosti

Naše aktivnosti su zasnovane na posvećenom poštovanju etičkih i profesionalnih standarada.

Naši partneri