Zašto radionice?
Predstavljaju malo inicijalno ulaganje, koje nas može dovesti do dobrih investicionih rezultata.

Zašto radionice?


Zato što predstavljaju efikasan način da se identifikuju potrebe (izazovi) i obezbijedi preduslove za kvalitetnije definisanje ciljeva. Nakon upoznavanja sa načinom organizovanja, počinjemo od uočenih  projektnih aktera, njihovih ključnih uticaja na poslovne procese i potom  funkcionalnosti koje treba obezbijediti kako bi se ostvarili pozitivni uticijali, odnosno eventualno eliminisali ili minimalizovali oni negativni. 


Radionice organizujemo uobičajeno u trajanju 2-3h, uz adekvatnu pripremu na bazi inicijalno dobijenih inputa. Izlazni proces čini izvještaj radionice.  Aktivnosti tokom radionice nastojimo da organizujemo na visokog stepenom vizuelizacije. Obično obuhvataju izradu GAP analize, koja treba da pokaže odstupanja postojećeg i željenog stanja.

Neke radionice obuhvataju i izradu tkz. cost-benefit analiza.  Ovo je jedan od svjetski dokazanih puteva projektnog razvoja - kako se od ideja (izazova) dolazi do ​​​​​​​jasnog projektnog okvira. 

Tako se dolazi do
kvalitetnijeg projektnog zadatka, jer se suočavamo sa analizama izazova i tehnološkim mogućnostima, pa se tako dolazi do kvalitetnijih i sa aspekta ulaganje/benefit optimalnih rješenja.


   

  Primjer radionice "Intranet portal"

1. Koncept rješenja (zašto i kako)
Problemi organizacije i razmjene podataka postaje sve izraženiji izazov u uslovima sve dinamičnijih tržišnih uslova. Posledično se javlja visok stepen fragmentacije podataka kod tradicionalnih informacionih sistema (dokumenti po računarima i u brojnim aplikacijama). Pritom su nedovoljno struktuirani, ali vrlo često i neadekvatno obezbijedjeni. Zato je potreban centralizovani smještaj i pristup podacima. To su nužni preduslovi za bezbjednost podaka, da se obezbijedi autorizovan prisup, i omogući efikasnije filtriranje i ubrza razmjena podataka.  
2. Rješenje - interni portal
Rješenje je u digitalnoj transformaciji poslovnih procesa, uvodjenje u redovno poslovanje internog Portala,  tkz. Intranet rješenja za upravljanje razmjenom brojnih poslovnih podataka (projektni, računovodstveni...)
3. Mapiranje podataka i procesi njihove razmjene.

4. Pitanja i dodatna objašnjenja
5. Mapiranje benefita & Cost benefit analiza
Benefit mapa, u odredjenim slučajevima i Cost benefit analiza i Budžet.
6. Izvještaj radionice (primjer)

 

ZAKAŽITE RADIONICU