CRM & Marketing Informacioni Sistem

Efikasno upravljajte marketinškim i prodajnim procesima uz pomoć Odoo informacionog sistema!


CRM je više od baze podataka o prodaji. 
Predstavlja sistem upravljanja odnosima sa kupcima!


Svaka dodirna točka odnosa koju preduzeće ima sa postojećim i potencijalnim kupcima može se sačuvati, organizovati i pretražiti, kako bi se efikasnije podržale prodajne aktivnosti. 

Moderni CRM pružaju tkz. pogled 360 stepeni. Uključuju i funkcije koje se odnose na zahtjeve za korisničku podršku, ali i razne druge aktivnosti koje su vezane za odnosima sa korisnicima.


CRM sistem integrisan sa ostalim poslovnim procesima

Pravu vrijednost uvodjenjem CRM biznis organizacije i tehnologije dobija se kvalitetnom integracijom ključnih segmenta informacionog sistema!


CRM softverski sistem je najefikasniji kada ima integrisanu komunikaciju sa drugim softverima za upravljanje poslovnim procesima, kao što su: platforme za planiranje resursa preduzeća (ERP), dokumentacionim sistemima, email servisima...  Budući da u većini slučajeva ove aplikacije dolaze od različitih dobavljača, izgrađene su na različitim platformama i imaju različite korisničke tokove procesa, obezbijediti da međusobno komuniciraju može biti vrlo složen zadatak.  

Odoo integriše CRM i sve relevantne poslovne procese, poput: finansija, projekata, tehničku podršku, dokumentacioni sistem, email servis... 
Na taj način se obezbjedjuje
pogled 360 stepeni na sve relevantne realcije koje ostvarujemo sa naššim klijentima.

Više detalja...

CRM ključni benefiti: 

 • Centralizacija komercij. podataka - svi podaci na jednom mjestu;
 • Standardizacija procesa prodaje, marketinga i podrške;
 • Efikasnija segmentacija i targetiranje tržišta;
 • Rast stope konverzije i broja prodajnih prilika;
 • Veća stopa zadržavanja kupaca;
 • Rast produktivnosti kompletne organizacije;
 • Kvalitetnija komunikacija sa klijentima i unutar tima;
 • Podrška procesima marketing automatizacije;
 • Planiranje i izvještavanje u realnom vremenu;
 • Kvalitet u prognoziranju prodaje;
 • Pozitivan uticaj na oblikovanju proizvoda i usluga;
 • Rast lojalnosti klijenata;
 • Snažna podrška u sprovodjenju strateških kompanijskih ciljeva.

CRM sistem - sjajna investiciona odluka (Vtiger)

 • ​​​​​​​300% povećanje konverzije u poslove
 •   50% povećanje produktivnosti
 •   72% povećanje zadržavanja kupaca
 •   40% smanjenje troškova rada
 •    $5 ROI-povraćaja za svaki potrošeni $1


Kakav je povraćaj investicije u CRM projekte?

Upravljajući efikasnije svakom fazom prodajnog I marketing ciklusa, tipični CRM sistem obezbjedjuje visok povraćaj investicije.   
Kao i kod svih investicija i u slučaju ulaganja u CRM sistem možete izračunati stepen povraćaja.  Primjer ROI of CRM 

Marketing

Vaše proizvode učinite vidljivijim i podignite svijest o njihovim vrijednostima!

Kontaktirajte nas

SOCIAL marketing

Planirati, nadgledati i analizirati naloge na društvenim medijima, na jednom mjestu. 

Dodatne info

EMAIL marketing​

Email marketing učinite efikasnijim! Dizajnirajte e-pošte sa samo nekoliko "drag & drop" funkcija.

Dodatne info 

SMS marketing

SMS je brži od meila, ima najbolji odziv… Da li trebate podsjetnik za posjetioce sjutrašnjeg skupa?

Više detalja 

EVENT management

Predstavlja efikasno rješenje za upravljanje dogadjajima vaše kompanije, svih vrsta i veličina.

Više detalja (primjer) 

WEBSAJT marketing

Dizajnirajte website, konfigurator media menadžer, social media integration, više-jezični, multisajt, SEO alati, blog 

ANKETE za istraživanja

Unaprijedite performanse vašeg poslovanja, u dijelu marketing istraživanjima, anketnih upitnika HRM...
Dodatne info

MARKETING automation

Izradite automatske i ciljane marketinške kampanje. Automatizujte svoje tokove rada i proširite svoje poslovanje.

Segmentirajte bazu podataka svojih potencijalnih klijenata kako biste isporučili pravu poruku pravom potencijalnom klijentu u pravo vrijeme. Postavite napredne marketinške tokove rada, koji su usmjereni na vaša oglašavanja i efikasno ih održavajte kroz svoj prodajni tok, 24/7.

Dodatne info

PERFORMANS marketing menadžment 

ROI kalkulacija


Pratite svoje prilike putem Odoo CRM-a i analizirajte stopu konverzije, očekivani prihod i generirani prihod svake vaše kampanje. Koristite filtre za dublju analizu.