Budžetiranje

Softversko rješenje za planiranje i budžetiranje sredstava srednjih i velikih organizacija.

Kontaktirajte nas

Planiranje & Budžetiranje

Jednostavano za upotreba, a znatno smanjuje vrijeme potrebno za izradu konsolidovanog plana!

Sistem budžetiranja predstavlja integrisanu savremenu praksu finansijskog planiranja. Uključene su opcije: scenario simulacija, uvida u budžetska odstupanja (ukupna, pozicija iznad def. iznosa…), prognoze budućih perioda, promtna predefinisana obavještenja, u zavisnosti od pozicije, ovlašćenja i predmeta interesovanja.

Proces budžetiranja se može sprovoditi na bazi raspodjele finansijskog plana, na nivou: kompanija (multikompani sistem), profitnih centara, nosioca troškova, troškovnih mjesta, posebnih organizacionih jedinica, ali i projekata (portfolio), brandova…

 

Tradicionalna praksa budžetiranja 


Većina organizacija planiranje i budžetiranje zasniva na tradicionalnom principu korištenjem excel-tabela. Planiranje i budžetiranje je proces koji traje i po nekoliko mjeseci. Planeri troše vrijeme na brojne excel-verzije dokumenata
U praksi se gubi vrijeme na utvrdjivanje poslednje verzije, a  
dešava se da ne postoji centralizovano skladištenje planskih dokumenata. Ovakav princip planiranja traje dugo i taman kada se sve usuglasi, planovi su već … zastarjeli.

Odoo Budžet su softversko rješenje koje pravi kvalitativan pomak u procesu kompanijskog planiranja, pojednostavljuje i ubrzavajući ovaj složeni poslovni proces.

Povratak na stranu --> Odoo ERP

Konsolidacija planova


Nakon dostave svih planova potrebno ih je konsolidovati u glavni-master plan. Proces konsolidacije je obično naporan, pojavljuju se brojni problemi: neispravno i nepotpuno popunjene excel tabele, neispravne formule, čekanje na pojedinačnu dostavu plana, ručno prepisivanje dijela podataka i slično. 
Posebno se problematizuje ovakav način organizovanja procesa planiranja kada se napravi "finalni" plan organizacije i kada se traže izmjene, koje opet zahtijevaju ponavljanje cjelokupnog procesa!
Odoo Budžet omogućava izradu centralnog planskog modela, u kome se planovi automatski konsolidiraju. Procjenjuje se da se potrebno vrijeme za planiranje skraćuje i do 70 %.