Budžetiranje

Softversko rješenje za planiranje i budžetiranje sredstava srednjih i velikih organizacija.

Kontaktirajte nas

Planiranje & Budžetiranje

Jednostavano za upotrebu, a znatno smanjuje vrijeme potrebno za izradu konsolidovanog plana!

Sistem budžetiranja predstavlja integrisanu savremenu praksu finansijskog menandžmenta. Uključene su opcije budžetskog planiranja, scenario simulacija, uvida u budžetska odstupanja (ukupna, pozicija iznad def.iznosa…), prognoze budućih perioda... Dodatna pogodnost je automatsko generisanje predefinisanih obavještenja, u zavisnosti od pozicije, ovlašćenja i predmeta interesovanja.

Proces budžetiranja se može sprovoditi na bazi raspodjele finansijskog plana, na nivou: kompanija (multikompani sistem), profitnih centara, nosioca troškova, troškovnih mjesta, posebnih organizacionih jedinica, ali i projekata (portfolio), brandova, posebnih kategorija…

 

Tradicionalna praksa budžetiranja 


Većina organizacija planiranje i budžetiranje zasniva na tradicionalnom principu korištenjem excel-tabela. Karakteristično za ovaj način rada je da uobičajeno planiranje i budžetiranje traje nedjeljama, do nekoliko mjeseci u velikim organizacijama. 

Planeri troše vrijeme na brojne excel-verzije dokumenata. U praksi se gubi vrijeme na utvrdjivanje poslednje verzije, a dešava se da ne postoji centralizovano skladištenje planskih dokumenata. Ovakav princip planiranja traje dugo i taman kada se sve usuglasi, dešava se da su tada planovi zastarjeli i da se proces ponavlja.

Odoo Budžet - softversko rješenje pravi kvalitativan pomak u procesu kompanijskog budžetiranja, pojednostavljuje i ubrzava ovaj složeni poslovni proces.

Povratak na stranu --> Odoo ERP

Konsolidacija planova


Nakon dostave svih planova potrebno ih je konsolidovati u glavni-master plan. Proces konsolidacije je obično naporan, pojavljuju se brojni problemi: neispravno i nepotpuno popunjene excel tabele, neispravne formule i naporan proces provjeravanja unešenih pozicija. Pritom i čekanje na pojedinačnu dostavu plana, ručno prepisivanje dijela podataka i slično. 

Posebno se problematizuje ovakav način organizovanja procesa planiranja kada se napravi "finalni" plan organizacije i kada se traže izmjene, koje opet zahtijevaju ponavljanje nekada i cjelokupnog procesa!

Odoo Budžet omogućava izradu centralnog planskog modela, u kome se planovi automatski konsolidiraju. Procjenjuje se da se potrebno vrijeme za planiranje skraćuje i do 70 %. Ovaj sistem pruža mogućnost izrade scenario simulacija budžeta iz različitih uglova, što može dati poseban doprinos kvalitetu poslovnih odluka.

Budžet - Javni sektor


Digitalno transformisani finansijski budžetski menadžment svih organizacionih oblika javnog sektora. U opštinama može dati značajan doprinos u razvoju lokalne samouprave. Prije svega u pogledu efikasnosti planiranja, upravljačkih funkcija tokom izvršenja i revizija budžeta. Podrška procesu budžetiranja se odnosi i na državna preduzeća, sa privredno prilagođenim sistemom budžetiranja.
 
Prepoznatljiva podrška unapredjenju ovih funkcija daje i novu dimenziju transparentnosti ukupnog upravljačkog procesa!     

Sistem omogućava automatsku provjeru raspoloživih sredstava i budžeta prije izdavanja narudžbenice ili ugovora. Funkcija automatskog rezervisanja sredstava na budžetnoj poziciji nekada je od posebnog značaja. 

Posebna pogodnost predstavlja automatizacija formiranja zakonskih izvještaja, kao i mogućnost kreiranja raznih internih izvještaja.

Saznaj više