Upravljanje  događajima

Kao organizator skupova, planer događaja i koordinator događaja.


Saznajte više...

Upravljanje događajima
kao organizator, planer događaja, koordinator...


Odoo Event sistem vam može dati posebnu dodatnu vrijednost, koja može biti veća od unapredjenja organizacionih procesa. Primjenjujući ove savremene tehnologije stvaramo mogućnosti da dobijemo zadovoljnije posjetioce! 

Omogućava kvalitetnije planiranje i praćenje događaja u realnom vremenu. To znači da se mogu brzo identifikovati i preventivno reagovati na potencijalne probleme, ali i na na prilike koje se otvaraju.

Sistematičnim praćenjem korisničkih interakcija i događaja, organizacije mogu bolje razumeti potrebe i ponašanje svojih korisnika. Integrisanjem istraživačkih metrika zadovoljstva posjetioca i partnera skupa može dovesti do značajnog unapredjenja kvaliteta događaja.


Posebna pogodnost može biti i efikasnije funkcionisanje: upravljanja troškovima događaja, prodajnim projekcijama (za događaje koji se naplaćuju), procesuiranje zahtjeva za promotivni materijal, planiranje sastanaka, marketinškog i finansijskog izvještavanja


Automatizacija procesa slanja email-pozivnica, raznih obavještenja, podsjećanja, slanja zahvalnica, od posebnog je značaja za operativne aktivnosti i ukupne efekte koje treba da generiše organizacija događaja. Takodje i poslovi oko inoviranja sistema anketiranja, uvodjenjem interaktivnih anketa tokom događaja, mogu predstavljati novu upotrebnu vrijednost organizatoru događaja.


Organizacijama može pomoći da ostanu usklađene sa regulatornim zahtevima, kao što su GDPR, HIPAA ili druge industrijske regulative, jer se praćenjem događaja na ovaj način i pružanjem evidencija, olakšava dokazivanje organizacione usklađenosti.

Saznaj više