PKCGeKomora

projekat digitalne transformacije


Kontaktirajte nas

​Ciljevi projekta

Pored digitalne transformacije PKCG , projekat ima širi značaj za ekonomiju Crne Gore. Ogleda se u lansiranju novih sadržaja servisa eKomore za potreba privrede.  Poseban značaj projektnog rješenje trebali bi biti servisi  javnih ovlašćenja.

eKomora isporučuje

Projektom je predvidjena digitalna transformacija postojećih procesa i isporuka niza novih poslovnih procesa.  Portali za servise koje će pružati sistem eKomora, predstavlja savremeni model upravljanja dokumentacionim sistemom, integrisane finansije i računovodstveni sistem za podršku sistema eKomora, digitalno transformisanom radu sa projektima i hrm procesima.

Projektni parneri

Projekat izvodi konzorcijum od pet preduzeća iz Crne Gore, sa višedecenijskom i internacionalnom reputacijom:  AxiansWinSoft, ​Čikom, Montex Elektronika i Telekom CG.  

Dinamika realizacije

Isporuka i implementacije gotovo svih podsistema tokom prve godine i završna podešavanja. Proces održavanja u naredne dvije godine je obuhvaćen budžetom projekta.

Širi društveni uticaj!

Razvoj projektna eKomora, pored neposrednih efekata, daje i ozbiljan dugoročni doprinos razvoju državnih institucija!

Finansije & Računovodstvo:

ERP Upitnik


...........


Info-tabla projekta:


Tiketing sistem:


Projektna​ platf​orma:


HRM plaftorma:

  • Prijavu aplikacije za zapošljavanje
  • Prijava ddsustva:  GO, BO, SO ...
  • Forma "Edukacija":  za narudžbu eduk.sadržaja (knjiga, pretplata..)
  • Prijavna forma "Troškovi zaposlenih" (putni nalozi, ostalo)
  • Frma "Ciljevi":  MBO (Strategis)...

PR aktivnosti...