PKCGeKomora
projekat digitalne transformacije
- DEMO sajt projekta -


Kontaktirajte nas

Ciljevi projekta

Pored digitalne transformacije PKCG , projekat ima širi značaj za ekonomiju Crne Gore. Ogleda se u lansiranju novih informativnih sadržaja i eKomore servisa za potreba privrede. Poseban značaj projektnog rješenje trebali bi biti servisi javnih ovlašćenja.

eKomora isporučuje

Projektom je predvidjena digitalna transformacija postojećih procesa i isporuka niza novih poslovnih procesa.  Portali za servise koje će pružati sistem eKomora, predstavlja savremeni model upravljanja dokumentacionim sistemom, integrisane finansije i računovodstveni sistem za podršku sistema eKomora, digitalno transformisanom radu sa projektima i hrm procesima.

Projektni parneri

Projekat izvodi konzorcijum od pet preduzeća iz Crne Gore, sa višedecenijskom i internacionalnom reputacijom:  AxiansWinSoft, ​Čikom, Montex Elektronika i Telekom CG

Dinamika realizacije

Isporuka i implementacije gotovo svih podsistema tokom prve godine i završna podešavanja. Proces održavanja u naredne dvije godine je obuhvaćen budžetom projekta.

Širi društveni uticaj!

Razvoj projektna eKomora, pored neposrednih efekata, daje i ozbiljan dugoročni doprinos razvoju državnih institucija!eUsluge

Interaktivne eKomora usluge: 
registra preduzeća, ATA karneta,.. 

eRegistar

Registar preduzeća CG, 
sa podacima o ..............

eUsluga


eUslugaeUsluga

And a great subtitle


eUsluga

And a great subtitle


eUsluga

And a great subtitle

eUsluga

And a great subtitle

eDMS

Dokument sistem
eKomora

 Projekti

Projektno upravljanje
eKomora

Finansije

Finansijsko-računovodstveni
sistem eKomora

HRM

.....
......

Info-tabla projekta...........