Zapošljavanje


Planiramo novo zapošljavanje 

Implementator softverskih rješenja!


Ukoliko se pronalazite u djelatnosti digitalne transformacije, smatrate da svojim radnim angažmanom možete doprinijeti razvoju našeg preduzeća, a pritom napraviti ozbiljan korak na planu ličnog usavršavanja, 
prijavite se do 15. Februara 2024 godine.

Od kandidata očekujemo prije svega dobru komunikaciju, kolegijalnost i želju za konstantnim usavršavanjem. Za uzvrat obezbjeđujemo interesantan posao, kvalitetan ambijent za rad, konkurentne finansijske uslove i priliku za konstantno napredovanje!