ICT bezbijednost


Potreba za ICT bezbjednošću je konstantno u porastu. Lokalne mreže trebaju biti adekvatno zaštićene na više nivoa kako bi se obezbijedili povjerljivost, integritet i dostupnost podataka.

Od samih računara koji su veoma često meta zlonamjernih programa (virusi, trojanci, malware..), preko e-mail zaštite, provjere integriteta fajl sistema, provjere mrežnog saobraćaja, bezbjednog povezivanja sa udaljenim lokacijama, pa do bezbjednog pristupa samom Internetu, veliki je broj tačaka u kojima je neophodno konstantno vršiti provjeru i zaštitu, kako bi se pravovremeno preduprijedili gubitak, oštećenje ili otuđenje elektronskih informacija i obezbijedila njihova konstantna dostupnost.

Iz navedenih razloga nudimo širok spektar usluga i opreme kojima je moguće smanjiti sigurnosne rizike i povećati sigurnost i optimalno funkcionisanje informacionog sistema. Rješenja koja zastupamo su idealna za primjenu u manjim i srednjim kompanijama kakvih je najviše na tržištu u Crnoj Gori. Međutim, na jednako kvalitetan način možemo da predložimo i primijenimo rješenja i za velike kompanije.


   Zakažite prezentaciju   


in
Vesna Radulović 17. jul 2023.
Share this post
Arhiva
Prijavi se da ostaviš komentar

Backup sistemi