Šta ej i zašto SWOT .... blog započet ....   📄 SWOT analiza

Šta ej i zašto SWOT .... blog započet ....   📄 SWOT analiza

SNAGA


SLABOSTI


PREPREKE


PRILIKE


Marketing

Uzročno-posledične veze

Veza SWOT analize, ključne pozicije za analizu, obićne neke iz kategorija: slabosti, prilika i prijetnji.


Primjeri .......