STRATEGIS

strateško upravljanje na bazi dokazane OKR metodologije

Kontaktirajte nasŠAH ....Domino ...

U okolnostima ubrzanog privrednog okruženja mijenjaju se predpostavke na kojima je bazirana postavka ciljeva, pa se nerijeko dešava potreba da se tokom poslovne godine vrše promjene za neke od ciljeva. To je dodatni razlog zašto je poželjan poslovni sistem koji ima adekvatnu fleksibilnost da odgovori ovim tržišnim promjenama. Zato postaje imperativ vremena digitalna transformacija informacionog sistema za podršku procesa strateškog upravljanja! 

Prioritizacija -  u složenim vremenima, prioritizacija postaje još važnija, jer su ciljevi podložni promjenama tokom planskog perioda. Važno ih je pravilno identifikovati, vrednovati i rangirati, kako bi se postigao maksimalan utjicaj na poslovanje.

Alate za upravljanje  - pokazuje se da su vrlo često od presudnog uticaja na održivost procesa, odnosno pokazuje se kao važna vezivna karika u procesima strateškog planiranja i prevodjenja na operativne - akcione planove i operativne aktivnosti!

Sistem za prevodjenje strategije u akciju!

 
STRATEGIS - softverska platforma za izgradnju vašeg strateškog menadžerskog biznis alata. 

Obezbijedite jasan strateški pogled  "Šira slika & Uži fokus".

Strategija služi za izbor pravca i poslovnog model. Potom kao usmjerenje - fokus koji omogućavaju jasno definisanje željenih rezultata i uspješan put ka ostvarenju tih rezultata. Upravo kroz proces postavljanja, praćenja i upravljanja ciljevima, organizacije mogu izgraditi strateški okvir, motivisati svoje zaposlene, uskladiti resurse i donositi odluke na bazi kvalitetnih podataka.

Upravljanje ciljevima omogućava kontinuirano praćenje napretka,  evaluaciju dostignuća i prilagođavanje strategija i aktivnosti kako bi se postigli željeni rezultati. Kroz jasno postavljene ciljeve, timovi i pojedinci imaju jasnu sliku o tome što treba postići i kako će njihov rad doprinijeti širem uspjehu organizacije. Stoga se može reći da je upravljanje ciljevima ključno upravljanje svih upravljanja, jer postavljanje jasnih ciljeva pruža okvir za uspješno vođenje i upravljanje svim aspektima poslovanja.

Zašto upravljanje ciljevima?


Odredjute ciljeve vaše organizacije
Leader in digital business, we’re helping companies of all sizes to thrive in an ever-changing landscape. 

Odredite ciljeve zaposlenih
We have collected solid experience in building native and cross-platform mobile applications and websites. ...

Pratite progres i performanse
Odredite ciljeve zaposlenih We have collected solid experience in building native and cross-platform mobile applications and websites. ...

Evaluacija performansi

We have collected solid experience in building native and cross-platform mobile applications and websites. ...

Obezbijedite povratnu informaciju
We have collected solid experience in building native and cross-platform mobile applications and websites. ...

Ocjenjujte performanse
We have collected solid experience in building native and cross-platform mobile applications and websites. ...

Upravljanja ciljevima pomoću OKR metodologije i softverske platforme Odoo!


Maksimiziranje performansi izgradnjom sistema upravljanja ciljevima, pomoću globalni dokazane OKR metodologije.

U današnjem brzom poslovnom okruženju, organizacije se trude uskladiti svoju radnu snagu prema zajedničkim ciljevima, pratiti napredak na efikasan način i osigurati kontinuirano poboljšanje. Dva moćna alata koja mogu pomoći u postizanju tih ciljeva su globalno dokazana metodologija OKR i softverska platforma Odoo. 

Razumijevanje metodologije OKR.
OKR, kratko o ciljevima i ključni rezultati, okvirom za postavljanje ciljeva, koji omogućuje organizacijama da se definišu i prate svoje ciljevi na svim hijerarhiskim nivoima, od strateških pa do operativnih (projektnih i dr.). Promoviše jasan fokus na rezultate, postavljanjem specifičnih ciljeva i mjerljivih ključnih rezultata. Metodologija OKR podstiče usklađenost, transparentnost i kontinuirano poboljšanje na nivou organizacije. 

Implementacija OKR-a u upravljanju strateškim ciljevima.
Integrišući OKR metodologiju u svoj proces upravljanja strateškim ciljevima, možete osigurati da svaka osoba u vašoj organizaciji razumije svoju ulogu u postizanju ciljeva kompanije. 


Marketing