Proizvodnja

proizvodni procesi svih vrsta: projektna, serijska i masovna


Odoo za produktivniju proizvodnju!

Odoo softverski sistem koji može značajno unaprijediti procese u proizvodnim kompanijama,  optimizacijom upravljanja zalihama i osigurati mjere kontrole kvaliteta. 

Uz to povećati vidljivosti lanca nabavke i obezbijediti kvalitetniju kontrolu troškova. 
Pružanjem kvalitetnog izvještajnog sistema, prikazom podataka u realnom vremenu, donosićete kvalitetnije poslovne odluke! 


Odoo je sveobuhvatan softverski paket za upravljanje poslovanjem koji nudi različite module i funkcije za različite aspekte poslovnih operacija, uključujući proizvodnju. Implementacija Odoo proizvodnog modula može donijeti nekoliko prednosti vašoj organizaciji:


 • Pojednostavljeni proizvodni procesi: Odoo proizvodni modul pomaže vam da pojednostavite svoje proizvodne procese pružajući alate za planiranje, zakazivanje i praćenje proizvodnih narudžbi. To može dovesti do poboljšane efikasnosti i skraćenja vremena proizvodnje.


 • Upravljanje zalihama: Odoo vam omogućava da efikasnije upravljate zalihama praćenjem sirovina, proizvodnje u toku (WIP) i gotovih proizvoda u realnom vremenu. Pomaže u smanjenju zaliha.


 • Upravljanje listom materijala (BOM): Možete kreirati i upravljati sastavnicama u Odoo-u, što je neophodno za definisanje strukture vaših  proizvoda i upravljanje komponentama i podsklopovima potrebnim za proizvodnju.


 • Kontrola kvaliteta:  Odoo uključuje funkcije kontrole kvaliteta koje vam omogućavaju da definisanje provjere kvaliteta i inspekcije u različitim fazama proizvodnog procesa. Ovo pomaže u osiguravanju da proizvodi zadovoljavaju standarde kvalitete.


 • Kontrola troškova:  Koristeći Odoo proizvodni modul, možete dobiti bolju kontrolu nad troškovima proizvodnje. Omogućuje vam praćenje troškova materijala, rada i režijskih troškova povezanih s proizvodnim narudžbama. • Izvještavanje i analitika u realnom vremenu:  izvještavanje i analizu u realnom vremenu koji vam daju uvid u vaše proizvodne operacije. Analizirajući ključne indikatore učinka (KPI) kako biste donosili odluke zasnovane na podacima i optimizovati proizvodne procese.

 • Integracija sa drugim modulima:  Odoo se može integrisati sa drugim modulima, kao što su prodaja, inventar, računovodstvo i CRM. 
  Ova integracija osigurava nesmetan protok podataka između različitih sektora, poboljšavajući ukupnu poslovnu efikasnost.
 • Skalabilnost:  Odoo je vrlo skalabilan, što ga čini pogodnim za mala i velika preduzeća. Možete započeti s osnovnim proizvodnim karakteristikama i proširiti se kako vaše poslovanje raste.


 • Interfejs prilagođen korisniku: Odoo nudi intuitivno i korisnički sistem, koje olakšava vašim zaposlenima da usvoje sistem i rade efikasno.


 • Uštede: Implementacija Odoo-a može dovesti do uštede troškova smanjenjem ručnog unosa podataka, minimiziranjem grešaka i optimizacijom proizvodnih procesa. Takođe može pomoći u smanjenju viška troškova zaliha.


 • Povećano zadovoljstvo kupaca: Isporukom proizvoda na vrijeme i dosljednog kvaliteta, Odoo može povećati zadovoljstvo i lojalnost kupaca.


 • Usklađenost i sljedivost:  Odoo vam omogućava da održite usklađenost s industrijskim propisima i standardima, i pruža značajnu sljedivost za praćenje porijekla materijala i proizvoda.