Odoo Restoran
Upravljajte svojim restoranom efikasno.
Provodite manje vremena na šanku, budite uz svoje mušterije...

Odoo Restoran vam omogućava brzi pregled svih važnih pozicija restorana do efikasnog opsluživanja do narudžbi za stolom.

Tabla
će vam tačno reći gdje su vaši gosti, gdje su slobodni stolovi, ko još čeka hranu i koliko vam je prostora ostalo.

 Visoka prilagodljivost table 

 Podrška za više POS uredjaja

 Tabla stolova je opciona

 Tabla stolova je opciona
 POS ostaje u funkciji i bez online-konekcije

Odoo Restoran je potpuno integrisan sa finansijama, marketing alatima i svim prodajnim procesima. 

VIŠE INFOBudite u kontaktu sa vašim gostima!

Obezbijedite njihovo vraćanje sa programima lojanosti. Ponudite kartice lojalnosti i nagrade, dobijete brzi pregled dostupnih stolova, prodaje i gotovine u realnom vremenu, evidentirajte goste kako biste ih obavijestili, itd.

Integrisan magacinski menadžment 


Kontrola u realnom vremenu i tačne prognoze za upravljanje nabavkama.

Aplikacija Odoo Magacin automatski evidentira bilo koju POS transakciju. U realnom vremenu možete vidjeti dostupnost proizvoda bez gubljenja vremena. Nadalje, POS je kompatibilan sa Odoo WebShop rješenjem. Tako dobijate visokointegrisano rješenje, koje štedi vrijeme, uz kvalitet bez glavobolje!