Aktivna uloga zaposlenih!


Podstaći proaktivnost zaposlenih važno je u bilo kojem vidu organizovanja, poslovnog i društvenog. Posebno se aktuelizuje sada,  kada smo okruženi brojnim društvenim promjenama i tehnološkim (AI) inovacijama!

Uvođenje novog procesa "Nova ideja"  stimuliše timski rad. Ako se kvalitetno promoviše i stimulišu zasluge za proaktivno djelovanje - mogu se očekivati pozitivni rezultati...

Ovako gradite bazu biznis ideja, koje na sastancima sa vašom ekipom možete analizirati, a neke prije ili kasnije valorizovati.  

Ne zaboravimo da nam, vrlo često pogled iz više uglova, sa nivoa drugačije spoznaje (nekada i motiva), može donijeti dragocjene nove vrijednosti. 

Važno, jer inovacije postaju sve više imperativ vremena!