ICT infrastruktura

Računarske mreže

Kada govorimo o ICT infrastrukturi, računarske mreže čine osnovu svega. Iz ovog razloga kvalitetan projekat i implementacija predstavlja imperativ. Ako uzmemo u obzir da se svi ICT servisi Vaše firme oslanjanju na funkcionalnost mreže, onda je jasno od kolikog je značaja kvalitet i bezbjednost mreže.

Projektovanje i izvođenje aktivne i pasivne infrastrukture, sa posebnim akcentom na bezbjednost i optimizaciju u zavisnosti od potreba firme. Radimo sledeće tipove mreža:

 • LAN (Local Area Network)  – lokalne računarske mreže koje obuhvataju jednu ili više lokacija povezanih bez posredstva nekog provajdera, segmentacija mreža i primjena bezbjednosnih standarda
 • WAN (Wide Area Network) – velike mreže koje sadrže više udaljenih lokacija, povezane sa linkovima nekog provajdera uz adekvatnu zaštitu (razni tipovi VPN tunela: IPSec, PPTP, L2TP, GRE)
 • WLAN (Wireless LAN) –  bežične računarske mreže sa adekvatnom zaštitom, umrežavanje dvije ili više objekata sa optičkom vidljivošću bežičnim putem
 • SAN (Storage Area Network) –  implementacija storage sistema (FiberChannel, iSCSI)

Monitoring sistemi ICT infrastrukture čine dio naše ponude. Kroz mrežne servise, kao i redizajn postojeće mreže ukoliko je to potrebno. Imamo iskustva u radu sa poznatijim vendorima aktivne mrežne opreme kao što su Cisco, Juniper, Netasq...

Kako IT infrastruktura vremenom raste, postaje sve teže nadgledati veliki broj radnih stanica, aktivne mrežne opreme, servera i drugih uređaja. Održavanje postaje sve teže, a kada nastane neki problem, sve je teže naći brzo i efikasno rješenje. Zato monitoring sistemi postaju nezaobilazna komponenta Vašeg informacionog sistema. 

Sistemi za monitoring računarskih mreža će pomoći da kompletnu mrežu, uključujući bilo koju aktivnu mrežnu opremu, kao i servere držite pod kontrolom. Moguće je nadgledati sve mrežne komponente preko PING testova, mjeriti mrežni saobraćaj preko SNMP protokola, kontrolisati rad pojedinih servisa (HTTP, HTTPS, SMTP, POP3…), kontrolisati stanje servera (zauzetost memorije, diskova, otkaz uređaja i sl), mjerenje koliko je neki link ispravan (mrežna tomografija), moguće je analiziranje ruting tabela, automatizovano slanje upozorenja o problemu i na kraju statistička obrada podataka sa izvještajima.

ICT Bezbjednost

Stoga potreba za ICT bezbjednošću je konstantno u porastu. Lokalne mreže trebaju biti adekvatno zaštićene na više nivoa kako bi se obezbijedili povjerljivost, integritet i dostupnost podataka.

Od samih računara koji su veoma često meta zlonamjernih programa (virusi, trojanci, malware..), preko e-mail zaštite, provjere integriteta fajl sistema, provjere mrežnog saobraćaja, bezbjednog povezivanja sa udaljenim lokacijama, pa do bezbjednog pristupa samom Internetu, veliki je broj tačaka u kojima je neophodno konstantno vršiti provjeru i zaštitu, kako bi se pravovremeno preduprijedili gubitak, oštećenje ili otuđenje elektronskih informacija i obezbijedila njihova konstantna dostupnost.

Iz navedenih razloga nudimo širok spektar usluga i opreme kojima je moguće smanjiti sigurnosne rizike i povećati sigurnost i optimalno funkcionisanje informacionog sistema. Rješenja koja zastupamo su idealna za primjenu u manjim i srednjim kompanijama kakvih je najviše na tržištu u Crnoj Gori. Međutim, na jednako kvalitetan način možemo da predložimo i primijenimo rješenja i za velike kompanije.


Backup sistemi -
kako bi se omogućio nesmetan rad jednog informacionog sistema, dostupnost podataka mora biti omogućena u svakom trenutku. Međutim, zbog različitih faktora, može doći do gubitka poslovnih podataka iz informacionog sistema a time i do nemogućnosti nastavka normalnog poslovanja. Iz tog razloga je neophodno imati automatizovano ili manuelno pravljenje rezervnih kopija (backup) svih bitnih podataka koji se nalaze u informacionom sistemu.

U zavisnosti od konkretnog sistema vrši se procjena koja vrsta backup procesa je optimalna. U zavisnosti od potreba i poslovnih zahtjeva moguće je raditi:

 • Full system backup,
 • Incremental backup,
 • Differential backup.

Medijumi na kojima je moguće praviti rezervne kopije podataka su:

 • Lokalni hard disk,
 • Eksterni hard disk,
 • Optical storage (dvd, blue ray disk),
 • NAS uređaj,
 • Tape uređaj,
 • Remote server.
 • Storage sistemi

U slučaju potrebe za trenutnim ili vrlo brzim oporavkom od iznenadne havarije na informacionom sistemu potrebno je kreiranje Disaster Recovery Site-a (DRS), tj. lokacije sa redudantnom opremom, koja se u realnom vremenu sinhronizuje sa ključnim sistemima i omogućava brz prelazak na DRS infrastrukturu u slučaju više sile.  


Telefonija & CallCentar

IP Telefonija (VoIP) je najnovija generacija fiksne telefonije koja kao sistem prenosa koristi internet protokol, odnosno računarsku mrežu. Ovakvo rešenje je veoma fleksibilno i može se prilagoditi najrazličitijim zahtjevima Vaše firme. Implementacija IP telefonije može pomoći da značajno smanjite troškove poslovanja, ali će ujedno unaprijediti  Vašu komunikaciju sa klijentima i saradnicima kroz napredne funkcionalnosti koje nudi. Neke od mogućnosti ovakvog rješenja su:

 • neograničen broj lokala
 • govorna pošta za svaki lokal
 • dostavljanje audio poruka na e-mail adresu
 • automatsko preusmjeravanje poziva
 • meniji za izbor odgovarajućeg lokala
 • praćenja razvogora
 • snimanja razgovora
 • funkciju call centra
 • spajanje lokala u pozivne grupe
 • digitalna sekretarica
 • praćenje lokala u slučaju promjene lokacije
 • povezivanje više ekspozitura u više gradova u jedinstven sistem
 • smanjenje troškova telefoniranja prema GSM mrežama
 • smanjenje troškova telefoniranja prema inostranstvu
 • interna chat komunikacija
 • konferencijski pozivi
 • centralni imenik
 • modul za tarifiranje
 • upravljanje dolaznim pozivima preko statusa, grupa…


Call Centar - rješenje integrisano za telefonski sistem kompanije. Predstavljaju tehničko rješenje za unapredjivanje podrške korisnicima.
Primjene ovih sistema su brojne, pa mogu uspješno poslužiti i u funakciji marketinških istraživanja, naplate potraživanja, podrške gradjanima u komunikaciji sa javnim preduzećima i mnoge druge. 
Nove generacije CC su sve više podržane AI aistencijom.