Znanje, Znanje, Znanje
Uspješnije!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.

Kontaktirajte nas

_________________________________________________________________________________
Image koja ilustruje….neki od naših vizuala….


Link ka stranici Gl.menija Montexel.com edukacija ili baza znanja:
    - eLearning platforma ugradjena 
    - ili page sa edu sadržajima, možda templejt blog tipa 
    - Veza pages: Konsalting, Strategis, PMO…
    - CM: zašto, kakav uticaj na Dig.transformaciju….kako upravljati ovim procesom, 
      koji se podrazumijeva, ali ako se sistematski ne pristupi desava se da izmakne 
      kontroli… framework ADKAR i vezani metodi (MoSCoW, Znanja..) 

Demo CM….ADKAR, metodi,,,, AI utegnuti….
Demo Projekti ……na primjeru ekomora, ali kao standard CG 2023 godine
Demo Portal Servis građana …..

IDEJA….da se podigne posebna webstranica, portal extranet za B2C/B2B koja se linkuje (public bez index-a) ili pristupna šifra. U funkciji ProEdu marketing projekta, koga radimo do MVP i ostavimo da se eksploatiše uz prevdidjenu energiju odrzavanja.

https://www.montexel.com/web#id=594&menu_id=559&cids=1&action=864&model=knowledge.article&view_type=form

Saznaj više