Odoo Document kao kolab. PM platforma. (kopija)

Odoo Document 16 EE kao kolabirativna PM platforma.


Odoo Document EE 16 kao kolaborativna PM platforma za udalji rad partnera u konzorcijumu, klasteru ili drugim vidovima partnerskog organizovanja:
 
Da li se u tom slučaju mogu razmjenjivati dokumenti sa partnerima, kao nelicenciranim korisnicima?

Ukoliko se odlučite za korištenje Odoo Documents modula za razmjenu dokumenata sa partnerima, oni ne moraju imati licencu za Odoo kako bi pristupili dokumentima. Modul omogućuje dijeljenje dokumenata putem linkova i e-mailova, što omogućava vanjskim partnerima pristup dokumentima bez potrebe za ulogiranjem u Odoo platformu.

Međutim, u tom slučaju, treba voditi računa o sigurnosti dokumenata. Kako bi se zaštitili dokumenti od neovlaštenog pristupa, preporučuje se korištenje lozinki i/ili ograničavanje vremenskog perioda u kojem je link dostupan. Također je preporučljivo koristiti enkripciju prilikom slanja osjetljivih podataka putem e-maila.

U svakom slučaju, potrebno je pažljivo razmotriti sigurnosne rizike i uskladiti ih sa specifičnim potrebama projekta prije dijeljenja dokumenta sa partnerima putem Odoo Documents modula.

U Odoo Documents modulu postoji nekoliko načina za dijeljenje dokumenata sa eksternim korisnicima:

  1. Dijeljenje putem e-maila: Odaberite dokument koji želite podijeliti, kliknite na gumb "Share" i upišite e-mail adresu korisnika kojem želite podijeliti dokument. Nakon toga će korisnik dobiti poruku e-pošte sa vezom za pristup dokumentu.
  2. Dijeljenje putem poveznice: Odaberite dokument koji želite podijeliti, kliknite na gumb "Share" i odaberite opciju "Link". Generirana veza se može poslati eksternom korisniku putem e-pošte, poruke ili društvenih mreža.
  3. Dijeljenje putem portala: Možete omogućiti eksternim korisnicima pristup dokumentima putem portala. Kliknite na dugme "Share", odaberite opciju "Portal" i dodijelite pristup dokumentima korisnicima koji imaju pristup portalu.

Važno je napomenuti da u svim slučajevima možete dodati lozinku za zaštitu dijeljenog dokumenta, kako bi osigurali sigurnost. Također, možete postaviti datum isteka za dijeljeni dokument kako bi se osiguralo da korisnici nemaju pristup dokumentu nakon određenog vremenskog razdoblja.


 

Test Odoo Document Email Gatway:  test sa importom fakture dobav.(Hotel CUA) OK.primjer portalski korisnik i dokum.foldermontex-elektronika.odoo.com/document/share/112/d744743c-f3ba-4f1b-b50f-5a125fe612

https://montex-elektronika.odoo.com/document/share/112/d744743c-f3ba-4f1b-b50f-5a125fe612d1


Primjer portalski korisnik i dokum.folder…Ovo je nalog m… treba mu otv.pristup racunu …pa da istovremeno vidi dokumente & podatke sa racuna (fin, projekte..).